U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Toekomstige Veilingen

Resultaten

Privacy

Privacy


1 Dit privacy statement gaat over de persoonsgegevens die door Klinkhamer veilinghuis worden verwerkt.

2 Klantgegevens
Persoonsgegevens zoals u die heeft ingevuld tijdens uw registratie voor de door ons aangeboden diensten, nodig voor onze administratie en bedrijfsvoering, slaan wij digitaal op en in ons papieren archief (aan- en verkoopfacturen e.d.). De persoonsgegevens die wij opslaan bestaan uit: Naam, adres, woonplaats, land, emailadres, telefoonnummer(s),
bankrekeningnummer (optioneel) en BTW nummer (optioneel).

3 Waar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u in de gelegenheid te stellen voorwerpen voor onze veilingen in te brengen, u in de gelegenheid te stellen te kunnen bieden op deze ingebrachte voorwerpen tijdens onze veilingen en om per email biedbevestigingen, inbrenglijsten en koop- en verkooprekeningen te ontvangen. Tevens gebruiken wij een
gedeelte van uw persoonsgegevens (uitsluitend naam en emailadres) voor het sturen van nieuwsbrieven.

4 Verstrekking persoonsgegeven.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat
noodzakelijk is voor onze financiŽle administratie (accountant), of daar juridisch toe worden verplicht. Tevens hebben wij een overeenkomst t.a.v. de persoonsgegevens met het ons ten dienst
staande softwarebedrijf en het bedrijf via wie wij onze nieuwsbrieven
verzenden (mailchimp)

5 Bewaartermijn
Klantgegevens worden in onze administratie gedurende de wettelijke bewaartermijn (van
de belastingdienst) bewaard ook na beŽindiging van eventuele contracten.
De Logfiles op onze servers worden gedurende 6 maanden bewaard.
Bij aanmelding op onze website, worden uw gegevens bewaard tot u ons schriftelijk of per email verzoekt uw account te verwijderen, dit kan echter alleen met het in het account vermelde emailadres.

6 Inzage, wijziging of verwijdering
Indien u inzage wilt, correcties heeft of verwijdering van door ons vastgelegde
persoonsgegevens wenst, dan kunt u ons dit per email doorgeven aan aca.auctions@gmail.com.

8 Gebruik van cookies
Er worden op onze site cookies gebruikt die nodig zijn voor het functioneren van de website

9 Cookies niet accepteren
Als anonieme bezoeker van onze website kunt u er voor kiezen deze cookies niet te
accepteren via de instellingen in uw browser.
Als geregistreerde gebruiker op onze website heeft u die mogelijkheid niet, omdat uw login wordt bewaard d.m.v. een cookie.

10 Data-portabiliteit
Data-portabiliteit is in ons geval niet van toepassing omdat wij geen persoonsgegevens verwerken waar toestemming voor moet worden verleend.

11 Klinkhamer veilinghuis doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering met de door u tijdens
de registratie verstrekte gegevens.

12 Klachten Indien u persoonsgegevens gewijzigd wil hebben of als u vragen heeft over of problemen met de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan a.u.b. contact met ons op via het emailadres aca.auctions@gmail.com. Mochten we hier samen niet uitkomen dan heeft u uiteraard het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verklarende woordenlijst

Inbrengvoorwaarden en tarieven.

Veilingvoorwaarden